Empowered

Ολοκληρωμένος, ευφυής βοηθός υποστήριξης αυτόνομης
διαβίωσης ηλικιωμένων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Η εφαρμογή Empowered επιτρέπει την αποτελεσματική εξ αποστάσεως παρακολούθηση ασθενών και διαχείρισης των δεδομένων τους με δυνατότητες υποστήριξης λήψης αποφάσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΘΕΝΗ

Η εφαρμογή Healthier είναι ένας έξυπνος, φορητός, προσωπικός βοηθός αυτοδιαχείρισης υγείας που ενδυναμώνει και εημερώνει τον ασθενή ώστε να πάρει την υγεία του στα χέρια του .

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ - ΑΣΘΕΝΗ

Με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα Empowered, ο φροντιστής παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της υγείας του ασθενή του λαμβάνοντας στοχευμένη πληροφόρηση.

Περιγραφή έργου

Στόχο του έργου αποτελεί η πειραματική ανάπτυξη και πιλοτική χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης, υποστήριξης και διαχείρισης ηλικιωμένων/ ασθενών από τους φροντιστές τους, με χρήση ενός ολοκληρωμένου, ευφυούς προσωπικού βοηθού αυτοδιαχείρισης υγείας. Ο ηλικιωμένος ενδυναμώνεται ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την υγεία του (συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη, διαχείριση ιστορικού/ φακέλου υγείας), ενώ παράλληλα οι φροντιστές και νοσηλευτές μπορούν να τον παρακολουθούν αποδοτικότερα και με ασφάλεια, μειώνοντας έτσι και το χρόνο που απαιτείται να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο με αυτόν.

Εφαρμογή φροντιστή

Το Empowered αποτελεί μια state of the art εφαρμογή υποστήριξης νοσηλευτών και φροντιστών για την αποτελεσματική παρακολούθηση των ασθενών τους. Οι κύριες δυνατότητές της συμπεριλαμβάνουν:

 • Διαμόρφωση και παρακολούθηση πλάνου φροντίδας
 • Φάκελο ασθενή με πλήρες ιστορικό υγείας
 • Παρακολούθηση ορθής λήψης φαρμακευτικής αγωγής
 • Reporting με σημαντικότερα στοιχεία που χρήζουν προσοχής
 • Σύνδεση με εφαρμογή ασθενή για λήψη μετρήσεων και λοιπών στοιχείων σχετικών με την εξέλιξη της υγείας του
 • Αυτοματοποιημένη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιησεων βάση αυτοματοποιημένων πρωτοκόλλων ή επιλογών του φροντιστή
 • Δυνατότητα σύνδεσης με ιατρικές συσκευές για αυτόματη καταχώρηση δεδομένων
 • Εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών
 
Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματά του;

Εφαρμογή Healthier

 

Η εφαρμογή Healthier αποτελεί έναν έξυπνο, φορητό, προσωπικό βοηθό διαχείρισης υγείας που ενδυναμώνει τον ασθενή να διαχειριστεί αποδοτικά την υγεία του. Οι κύριες δυνατότητές της συμπεριλαμβάνουν:

 • Ιατρικό ιστορικό και φάκελος υγείας
 • Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής και λήψη ειδοποιήσεων
 • Πρόληψη και well-being
 • Διαχείριση παθήσεων και άλλων σχετικών με την υγεία δεδομένων
 • Σύνδεση με φροντιστές για διαμοιρασμό δεδομένων υγείας
 • Εξατομικευμένα μηνύματα για αποδοτική διαχείριση της υγείας και αναγνώριση πιθανών κινδύνων
Tο Healthier είναι διαθέσιμο για χρήση τόσο από υπολογιστή όσο και από android smartphones. Μπαίνοντας τώρα στην εφαρμογή από  υπολογιστή ή κατεβάζοντας την εφαρμογή για κινητά android Όλες οι υπάρχουσες λειτουργίες παρέχονται δωρεάν στους χρήστες για πάντα!

Πιλοτική λειτουργία

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η πιλοτική χρήση της εφαρμογής από 50 χρήστες και τους φροντιστές τους που θα καλύπτουν όλες τις κύριες ομάδες χρηστών (ανά κύρια χρόνια πάθηση στην οποία στοχεύουμε και
επίπεδο τρέχουσας αυτονομίας). Σκοπός είναι η μέτρηση των αποτελεσμάτων του έργου και σύγκριση με τις state-of-the-art πρακτικές σε διεθνές επίπεδο, την αναγνώριση περαιτέρω αναγκαίων βημάτων για βελτίωση μετά το πέρας του έργου, αλλά και τη διόρθωση τυχόν δυσλειτουργιών, έτσι ώστε η εφαρμογή να καταστεί έτοιμη για εμπορική αξιοποίηση. Η πιλοτική λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023.

Ταυτότητα έργου
 • Ακρωνύμιο: Empowered
 • Κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00586
 • Διάρκεια έργου: 30 μήνες
 • Ημερομηνία έναρξης: 29/9/2020

Παραδοτέα έργου

 • Παρουσίαση έργου
 • 1.1 Μελέτη αυτοδιαχείρισης χρόνιων παθήσεων ηλικιωμένων ασθενών
 • 1.1.1 Best Practices στην αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων
 • 1.2 Έγγραφο λειτουργικών απαιτήσεων
 • 1.2.1 Λειτουργικές απαιτήσεις νοσηλευτών/ φροντιστών
 • 1.2.2 Ερευνα καταγραφής απαιτήσεων ασθενών
 • 1.3 Πλάνο αξιοποίησης ιατρικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων για την αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων
 • 1.5 Έκθεση νομικών απαιτήσεων και προτύπων
 • 2.1 Έγγραφο προδιαγραφής μη λειτουργικών απαιτήσεων
 • 2.1.1 Απαιτήσεις ασφάλειας
 • 2.1.2 Καθορισμός απαιτήσεων από τη μελέτη ανταγωνισμού
 • 2.1.3 Μελέτη συμπληρωματικών λύσεων & διαθεσιμότητας API και ενσωμάτωση στο σχεδιασμό

TechApps Healthier IKE

TechApps Healthier ΙΚΕ είναι μια ελληνική εταιρεία έρευνας πληροφορικής που εστιάζει στον τομέα της πληροφορικής της υγείας αναπτύσσοντας εφαρμογές που στοχεύουν στην παροχή εργαλείων αυτοδιαχείρισης της υγείας των ασθενών. Οι εφαρμογές της εστιάζουν στον τελικό χρήστη/ ασθενή και στην ενδυνάμωσή του μέσω της χρήσης έξυπνων και λειτουργικών εφαρμογών προσαρμοσμένων στις προσωπικές του ανάγκες καθώς και στην υποστήριξη και διασύνδεση όλων των μελών του οικοσυστήματος υγείας στην Ελλάδα.

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) [πρώην ΤΕΙ Κρήτης (Νόμος 4610/2019-ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019)] είναι ένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας που προσφέρει ποιοτικές προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στις Επιστήμες Υγείας, Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας, Μηχανικών, Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών. Το ΕΛΜΕΠΑ, ως διάδοχη κατάσταση του ΤΕΙ Κρήτης, στελεχώνει υψηλού επιπέδου Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό, με εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με εθνικές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

ΙNNOSENSE Πληροφορική ΙΚΕ

Η εταιρεία INNOSENSE Πληροφορική ΙΚΕ είναι μία ελληνική  εταιρεία που ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2014 και παρέχει τεχνικές λύσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στον τομέα της της πληροφορικής και μικροηλεκτρονικής, με έμφαση στα δικτυοκεντρικά συστήματα, καλύπτοντας μια σειρά δραστηριοτήτων όπως, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων ΙοΤ και δίκτυα αισθητήρων, συστήματα διαχείρισης δεδομένων, μηχανισμοί διαλειτουτουργικότητας και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης υπηρεσιών υγείας. Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης και στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα της οικολογίας και του περιβάλλοντος, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναλύσεις κύκλου ζωής, με έμφαση στα θέματα πράσινης πληροφορικής αλλά και πράσινης ανάπτυξης γενικότερα.